Randam na randam ang excitement ng maraming students na mag back-to-school ngayong taon dahil pagkatapos…