Kung meron mang isang bagay na naituro sa ating mga Pilipino ang pandemyang ito, iyon…